Borzen: Subvencija za nakup električnih koles

Borzen: Subvencija za nakup električnih koles

Borzen: Subvencija za nakup električnih koles in vse koristne informacije na enem mestu


Borzen: Subvencija za nakup električnih koles 

Finančna spodbuda - subvencija za nakup električnih koles je namenjena fizičnim osebam za nakup električnega kolesa. Za električno kolo se šteje kolo opremljeno s pedali in pomožnim električnim motorjem z največjo trajno močjo do 250 W pri čemer motor preneha delovati, ko kolesar preneha poganjati pedala, moč motorja pa se progresivno zmanjšuje in končno prekine, preden vozilo doseže hitrost 25 km/h. Za sofinanciranje nakupa električnega kolesa, ki je glede na svoje tehnične ali druge lastnosti namenjen za daljše poti ali vsakodnevno vožnjo na delo mora le-ta izpolnjevati še naslednja dva pogoja:

- električno kolo mora ustrezati EPAC standardu BS EN 15194:2017 ali BS EN 15194:2017 +A1:2023. Vsa naša kolesa, ki so označena kot upravičena, do povračila subvencije pri tem ustrezajo zahtevanim standardom. Skladnost električnega kolesa s tem standardom upravičenec dokazuje z izjavo, ki Vam jo posredujemo mi kot uradni prodajalec.

- električno kolo mora biti primarno namenjeno opravljanju dnevnih poti (dnevna mobilnost) in s strani proizvajalca serijsko opremljeno z blatniki in lučmi. 

Upravičenost do Subvencije

Subvencijo lahko prejme vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji in dodeljeno davčno številko s strani Finančne uprave Republike Slovenije. Do subvencije so upravičene tudi fizične osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, vendar le, če električno kolo ne bodo uporabljale za svojo poslovno dejavnost. Vsak upravičenec lahko v obdobju veljavnosti javnega poziva odda le eno vlogo za pridobitev subvencije za nakup enega novega električnega kolesa, ne glede na število koles, ki jih je dejansko kupil in bi lahko bila predmet subvencije.

Višina Subvencije

Za vsa naša kolesa, ki so označena kot upravičena, do povračila subvencije znaša višina le-te 25% od prodajne cene. Za čas veljavnosti javnega poziva, vam spletna trgovina Smartus.si za vsako električno kolo, ki je upravičeno do subvencije, podari še vrednostni bon v višini 100€ za naslednji nakup na naši spletni strani. 

Rok in način oddaje vloge za Subvencijo

Za povračilo sredstev je potrebno oddati vlogo z vsemi potrebnimi dokazili do zaključka veljavnosti javnega poziva oziroma do porabe sredstev v elektronski obliki v spletni aplikaciji, v katero se morate pred oddajo vloge registrirati. Posameznik se lahko registrira le enkrat. Vlogo lahko odda prijavitelj ali po njem pooblaščena oseba. V slednjem primeru mora biti vlogi priloženo podpisano pooblastilo s strani zakonitega zastopnika.

>>DOSTOP DO VLOGE

Kako do subvencije ?

Enostavno, iz naše ponudbe električnih koles, ki so označena kot upravičena do povračila subvencije izberite svoj želeni model, opravite nakup, na vaš elektronski naslov vam nato posredujemo račun, certifikate ter izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo. Vse, kar je potrebno še storiti za povračilo 25% kupnine je tako registracija in prijava v aplikaciji na spletni strani www.borzen.si ter izpolnjena in oddana vloga za povračilo. 

Potrebna Dokazila za Oddajo Vloge

Za popolno oddano vlogo morate poleg vseh zahtevanih podatkov vlogi priložiti tudi še naslednja dokazila oziroma priloge:

- Dokazilo o posesti električnega kolesa (fotografija, na kateri se vidi celo električno kolo).

- Račun o nakupu električnega kolesa, ki ga z naše strani ob opravljenem nakupu prejmete na vaš elektronski naslov. Račun pri tem mora vsebovati naziv, matično ali davčno številko prodajalca, znamko in naziv kolesa, količino, datum nakupa, datum dobave in ceno z DDV ter ime in priimek kupca. Račun se mora glasiti na ime upravičenca, če na računu imena ni navedenega, mora upravičenec pojasniti, zakaj tega podatka na računu ni, predračun se ne šteje kot ustrezno dokazilo.

- Potrdilo o izvedenem plačilu nakupa električnega kolesa (razen če je na računu jasno navedeno, da je bil račun plačan s kreditno kartico, debetno kartico ali gotovino; če tega podatka na računu ni navedenega, mora upravičenec priložiti enega od naslednjih potrdil: potrdilo o plačilu računa z debetno kartico (TRR izpisek, iz katerega je razvidno plačilo računa) ali potrdilo o plačilu računa s kreditno kartico (izpisek izdajatelja kreditne kartice, iz katerega je razvidno plačilo računa) ali pisna izjava prodajalca, da je bil račun plačan; v primeru, ko se električno kolo plačuje na obroke ali na kredit, je potrebno predložiti ustrezno listino, ki dokazuje, da je do nakupa dejansko prišlo. 

- Izpolnjeno, podpisano in ožigosano našo izjavo kot uradni prodajalec, pri katerem je bilo električno kolo kupljeno. Le-to vam po opravljen nakupu skupaj s potrebnimi certifikati posredujemo na vaš elektronski naslov. 

- Izpolnjeno in podpisano vašo izjavo kot upravičenec.

- Pooblastilo, če vlogo odda pooblaščenec upravičenca.

Naša kolesa s Subvencijo

Za lažjo odločitev naj Vam predstavimo naš izbor električnih koles, ki v celoti ustrezajo potrebnim zahtevam: 

VEIO Yay Step-Thru Električno kolo - Svetlo zeleno sedaj 1799€ / s subvencijo 1.349,25 ter 100€ vrednostni bon za naslednji nakup

Okvir iz aluminijeve zlitine, hitrost 25km/h, 250W srednji motor, max moč 432W, menjalnik Shimano 7 stopenj, pomoč pri pedaliranju 5 stopenj, način hoje, doseg 150km, največja obremenitev 120kg, hidravlične disk zavore, LED zaslon, 27.5" pnevmatike CST, vključen zadnji prtljažnik.

VEIO Yay Električno kolo - Temno Sivo (Velikost M/L sedaj 1799€ / s subvencijo 1.349,25 ter 100€ vrednostni bon za naslednji nakup

Okvir iz aluminijeve zlitine, hitrost 25km/h250W srednji motor, max moč 432W, menjalnik Shimano 7 stopenj, pomoč pri pedaliranju 5 stopenj, način hoje, doseg 150km, največja obremenitev 120kghidravlične disk zavore, LED zaslon, 29" pnevmatike CST, vključen zadnji prtljažnik.

VEIO Yay Električno kolo - Temno Sivo (Velikost L/XL) sedaj 1799€ / s subvencijo 1.349,25 ter 100€ vrednostni bon za naslednji nakup

Okvir iz aluminijeve zlitine, hitrost 25km/h250W srednji motor, max moč 432W, menjalnik Shimano 7 stopenj, pomoč pri pedaliranju 5 stopenj, način hoje, doseg 150km, največja obremenitev 120kghidravlične disk zavore, LED zaslon, 29" pnevmatike CST, vključen zadnji prtljažnik.

VEIO Voy Step-Thru Električno kolo - Temno sivo sedaj 1299€ / s subvencijo 974,25 ter 100€ vrednostni bon za naslednji nakup

Okvir iz aluminijeve zlitine, hitrost 25km/h250W, max moč 500W, menjalnik Shimano 7 stopenj, pomoč pri pedaliranju 5 stopenjdoseg 100km, največja obremenitev 120kgdisk zavore, LED zaslon, 27.5" pnevmatike CST.

VEIO VOY ELEKTRIČNO KOLO - TEMNO SIVO sedaj 1299€ / s subvencijo 974,25 ter 100€ vrednostni bon za naslednji nakup  

Okvir iz aluminijeve zlitine, hitrost 25km/h250W, max moč 500W, menjalnik Shimano 7 stopenj, pomoč pri pedaliranju 5 stopenjdoseg 100km, največja obremenitev 120kgdisk zavore, LED zaslon, 27.5" pnevmatike CST.

CATEGORIE DEL BLOG
ARTICOLI POPOLARI
ARTICOLI RECENTI
TAG POSTA
Freo X Ultra Narwal robotski sesalec Narwal robotski sesalnik robotski sesalec Narwal Freo X Ultra Narwal električna kolesa Borzen subvencije za nakup električnih koles Borzen Subvencije za nakup električnih koles električni kolo subvencija elektična kolesa e-kolo jimmy sesalniki ročni sesalniki za pršice sesalniki za pršice sesalnik za pršice ročni sesalniki alergije