POGOJI POSLOVANJA

CENE IN VELJAVNOST PONUDBE

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene na spletni strani Smartus.si so v evrih in vsebujejo 22% DDV. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Ko kupec potrdi nakup in prejme potrditev na njegov spletni naslov začne veljati kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem, ki je sklenjena samo v slovenskem jeziku. Takrat se cena kupljenega artikla ne sme več spremeniti.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v napisanem besedilu in tehničnih opisih brez predhodnega obvestila. Slike so lahko simbolične.
Opisi in tehnične podrobnosti so navedeni na podlagi prevoda opisov in tehničnih podrobnosti, izdanih s strani proizvajalca. Za napačno podane informacije z njihove strani ne odgovarjamo.

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

Z vašimi osebnimi podatki ravnamo zakonito, pošteno, varno in za vas pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, ker ste nam zaupali svoje osebne podatke. Zato so v nadaljevanju navedene vse ključne informacije glede obdelave podatkov, naših obveznosti in vaših pravic.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov: SMARTUS d.o.o
Naslov: Industrijska cesta 4, Kromberk, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Davčna št.: SI-58122354
Matična št.: 8809399000
Telefon: 08 205 8661
e-pošta: info@smartus.si

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Nad obdelavo osebnih podatkov bo bedela naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki stalno spremlja skladnost obdelav z veljavnimi predpisi in mednarodnimi standardi, ocenjuje učinke obdelave osebnih podatkov ter sodeluje z nadzornimi organi. Za vsa vprašanja ali pomoč pri uveljavljanju vaših pravic smo vam na voljo preko e-pošte: info@smartus.si

NAMENI OBDELAVE PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo za naslednje namene in skladno z eno od šestih možnih pravnih podlag (privolitev, sklepanje ali izvajanje pogodbe, zakonske obveznosti, zaščita življenjskih interesov posameznika, naloge v javnem interesu, zakoniti interesi upravljavca ali tretjih oseb) ter točno določen čas, ko je to potrebno.

Namen obdelave

Pravna podlaga za obdelavo

Rok obdelave

Sklepanje in izvajanje pogodbenega razmerja

Sklenitev prodajne pogodbe, dobava naročil, plačila in podobno

Veljavni zakoni na področju spletne prodaje, izvršbe, davki in podobno. Sklenitev in izvajanje veljavne pogodbe

5 let po zaključku

Sodelovanje v nagradnih igrah

Obvestila o nagradnih igrah, identifikacija sodelujočih, nagrajencev in podobno

Privolitev posameznika/ce, za nagrajence tudi veljavna davčna zakonodaja

Do preklica privolitve, za nagrajence skladno z davčnimi predpisi

Marketinške raziskave

Sodelovanje v anketah, vprašalnikih in drugih orodjih, ki jih uporabljamo, da bi vas bolje spoznali in vam ponudili najboljše

Privolitev posameznika/ce

Do preklica privolitve

Novosti, akcije in ponudba

Obvestila o našem poslovanju, novostih in ugodnostih za vas, akcijah, ki jih lahko izkoristite in podobno

Privolitev posameznika/ce

Do preklica privolitve

Rojstno-dnevna voščila in ugodnosti

Voščilo in ugodnosti ob vašem osebnem prazniku

Privolitev posameznika/ce

Do preklica privolitve

Opomniki

Digitalni opomniki o odpremi, preklicu naročila in podobno

Privolitev posameznika/ce

Do preklica privolitve

Informacije o vas lahko delimo z našimi matičnimi podjetji in odvisnimi družbami, v tem primeru bomo od njih zahtevali, da upoštevajo politiko zasebnosti. V primeru prenosa, združitve ali nakupa s strani drugega pravnega subjekta pridobi prevzemna družba enake informacije in prevzema enake obveznosti v zvezi s politiko zasebnosti.
Povsod, kjer obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, imate vedno možnost to privolitev spremeniti ali preklicati in se za vnaprej glede vaših osebnih podatkov odločiti drugače. V ta namen vam je na razpolago poseben obrazec.

Razen v primerih upravičenih izjem (kazniva dejanja, prekrški, zahteve državnih organov in utemeljeni pravni zahtevki tretjih oseb)  se obdelava osebnih informacij opravlja skladno z uredbo o varovanju osebnih podatkov. 

VRSTE OSEBNIH PODATKOV

Vrsta podatkov

Vir podatkov

Podatki o stranki

Indentifikacija in kontaktni podatki, želje, zahteve, privolitve, podatke o pisnih, telefonskih ali osebnih stikih

Posameznik/ca

Javno dostopni viri

Lastne evidence

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Podjetje SMARTUS d.o.o se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke uporabnikov in kupcev ter jih ne bo v nobenem primeru posredoval tretjim osebam. Prenos osebnih podatkov med vašim računalnikom in stranjo Smartus.si poteka po varni kodirani povezavi. Vaši podatki so zaščiteni pred ponarejanjem, izgubo, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom s strani drugih oseb. Osebni podatki bodo uporabljeni izključno za uspešno dostavo naročenega artikla ter promocijske namene (akcije, popusti, e-sporočanje). Uporabnik se lahko odjavi od prejemanje e-novic kadarkoli s klikom na spodnjo povezavo v e-sporočilu. V primeru spora si podjetje prizadeva rešiti nesoglasje sporazumno. Pritožba se odda na e-poštni naslov info@smartus.si in je zaupne narave. Spletna trgovina Smartus.si uporablja kodirni ključ in SSL (Secure Socket Layer) tehnologijo ter varnostne metode, ki jih uporabljajo banke in zanesljive spletne trgovine.

IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države (države izven Evropske unije) ali mednarodne organizacije.

VAŠE PRAVICE

Ustava RS ter veljavni evropski in slovenski predpisi vam zagotavljajo vrsto pravic glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov, med drugim še posebej naslednje:

 •  pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov (besedilo, ki ga berete, je del izvajanja te vaše pravice);
 •  pravica dostopa do osebnih podatkov pomeni, da imate pravico od nas kot upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov in dodatnih informacij (nameni obdelav, vrste podatkov, uporabnike podatkov, obstoj pravic in možnosti pritožbe, viri podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno profiliranje);
 •  pravica do popravka pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami; ob upoštevanju namenov obdelave, imate tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 •  pravica do izbrisa, imenovana tudi “pravica do pozabe” pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in podobno);
 •  pravica do omejitve obdelave pomeni pravico, da dosežete, da kot upravljavec omejimo obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
 •  pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali kot upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da vas pri tem kakorkoli ovirali (velja za podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja);
 •  pravica do ugovora pomeni, lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca, nameni trženja) kadarkoli ugovarjate in moramo dokazati legitimne interese za obdelavo oziroma prenehati z obdelavo (vedno v primeru trženja);
 •  pravice glede samodejne obdelave in profiliranjapomeni, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to ne privolite.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij ali razčiščevanju dilem vam bo z veseljem pomagala naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, preko e-pošte: info@smartus.si .

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

GARANCIJA IN PO-PRODAJNE STORITVE

S 1.6.2020 veljajo spremenjeni pogoji poslovanja: Garant kupcu jamči brezhibno delovanje njegovih izdelkov za čas 1 (eno) leto ali 2 (dveh) let (v primeru, da kupec dokupi dodatno eno leto pri naročilu izdelka). Naročila prejeta do vključno 31.5.2020 imajo 2 (dve) leti garancije, za pravne osebe 1 (eno) leto. Od 26.1.2023 bodo potrošniki za kupljene izdelke lahko uveljavljali garancijo le pri garantu, torej podjetju, ki je dajalec garancije, ali pri njegovem pooblaščenem servisu. Za izdelke kupljene pred 26.1. 2023 lahko potrošnik  uveljavlja pravice iz naslova garancije tako pri proizvajalcu kot pri prodajalcu izdelka, za katerega je bil izdan garancijski list. 

Doplačilo za dodatno 1 (eno) leto garancije:


vrednost izdelka od 100€ do 199€, doplačilo: 15€
vrednost izdelka od 200€ do 299€, doplačilo: 20€
vrednost izdelka od 300€ do 499€, doplačilo: 30€
vrednost izdelka od 500€ do 799€, doplačilo: 35€
vrednost izdelka nad 800€, doplačilo: 55€

Za artikle za katere je izdana garancija, ob izpolnjevanju garancijskih pogojev in v garancijskem roku, prodajalec jamči brezhibno delovanje. Garancijski rok začne teči z dnem dostave blaga kupcu. Če izdelek ni popravljen v 30 oziroma 45 dneh, ima kupec pravico zahtevati nov izdelek ali popravilo izdelka ali pravico do vračila kupnine. Garancija je veljavna ob predložitvi računa zato ga shranite. Družba SMARTUS d.o.o (v nadaljevanju garant, prodajalec in serviser) kupcu jamči brezhibno delovanje njenih izdelkov za čas 1 (eno) ali 2 (dveh) leti (v primeru, da kupec dokupi dodatno eno leto pri naročilu izdelka) od izročitve izdelka njenemu kupcu (garancijski rok). Prodajalec se zavezuje, da bo napake pri delovanju izdelka, ki bi se pojavile v garancijskem roku na svoje stroške odpravil sam, v času, ki ne bo daljši od 30 oziroma 45 dni od prodajalčevega prejema reklamiranega izdelka in kupčevega pisnega obvestila o napaki oz. da bo kupcu v navedenem roku izročil nov izdelek iste vrste in najmanj iste kakovosti. Garancija pokriva tudi stroške prevoza oz. dostave v višini stroškov javnega transportnega sredstva oz. pošte.

Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam velja garancijski rok dvanajst (12) mesecev brez možnosti odstopa od pogodbe v 30 dneh ali vračila kupnine kot to velja za potrošnike (fizične osebe).


GARANCIJSKI POGOJI

Garancijska izjava: SMARTUS d.o.o. (garant) vam kot kupcu daje garancijo za brezhibno delovanje izdelka, ki se nahaja v prodajnem paketu. Garant Vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku v času, ki ni daljši od 30 oziroma  dni od dneva uveljavitve reklamacije, brezplačno odpravil napake v materialu, oblikovanju ali izdelavi izdelka ali, če bo to potrebno, izdelek brezplačno zamenjal v skladu s to garancijo in zakonskimi določili.
Garancijski rok: Garancijski rok prične teči z dnem originalnega nakupa izdelka oz. izročitvijo le-tega končnemu uporabniku. Izdelek je lahko sestavljen iz več različnih delov, za katere lahko veljajo različni garancijski roki:
- štiriindvajset (24) mesecev za napravo v primeru, da kupec dokupi dodatnih dvanajst (12) mesecev pri naročilu naprave
- dvanajst (12) mesecev za dodatno opremo: polnilce, slušalke, kable (ki se nahaja v prodajnem paketu mobilne naprave) in potrošne dele: baterije
- dvanajst (12) mesecev za napravo v primeru, da kupec ne dokupi dodatnih dvanajst (12) mesecev pri naročilu naprave.
V primeru garancijskega popravila izdelka, se garancijski rok podaljša za čas od uveljavitve reklamacije do zaključenega servisnega postopka. V primeru zamenjave bistvenega dela aparata (osnovna plošča) se garancija podaljša na zamenjan bistven del za 12 mesecev od zaključka servisnega postopka. Podaljšanje garancije se uveljavlja skupaj s servisno dokumentacijo, s katere je razvidno trajanje popravila. Garant zagotavlja vzdrževanje aparata, nadomestne dele in dodatno opremo še tri leta po izteku garancijskega roka. Garancija velja na območju Republike Slovenije in ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Uveljavljanje garancijskega zahtevka: Ob uveljavljanju garancijskega zahtevka je potrebno predložiti:
• originalno embalažo ter izdelek z baterijo in polnilcem
• potrjeni garancijski list in originalni račun, s katerega so jasno razvidni naziv in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa, tip izdelka in IMEI oz. serijska št. aparata
• izpolnjen obrazec za servis, ki vam ga posredujemo na mail naslov z opisom napake in podpisom kupca
• za čas garancijskega ali servisnega popravila garant ne nudi nadomestnega aparata oziroma naprave

Druga pomembna opozorila (velja za telekomunikacijske naprave): Kartico SIM in mobilno omrežje oz. sistem, v katerem aparat deluje, zagotavlja tretja stranka, od garanta neodvisen operater. Posledično garant ne sprejema nikakršne odgovornosti za delovanje, dostopnost, pokritost ali obseg mobilnega omrežja oz. sistema. Prosimo, da ne pozabite izdelati rezervnih oz. varnostnih kopij ali pisnih zabeležk vseh pomembnih vsebin in podatkov, shranjenih v svojem aparatu, saj med popravilom oz. zamenjavo aparata lahko pride do izbrisa le-teh. Garant ne izdeluje varnostnih kopij in ne prevzema nikakršne neposredne ali posredne odgovornosti za škodo ali izgubo, ki bi izvirala z izbrisa, poškodovanja ali popačenja teh vsebin ali podatkov med popravilom oz. zamenjavo aparata. Pred opremo telefona v servis odstranite ta telefon s seznama naprav z Google in Mi računa. Ne delujoč zaslon na dotik bo zamenjan v sklopu garancije samo, če nima prask in znakov poškodbe. Vsi deli aparata ali druga oprema, ki jo garant zamenja, postanejo njegova last. Če bo ugotovljeno, da aparat ne zadošča pogojem te garancije, bo garant na zahtevo stranke za popravilo zaračunal stroške servisne storitve in morebitne transportne stroške.

Česa ta garancija ne krije?

1.Ta garancija ne velja za priročnike za uporabo, nastavitve, vsebine, podatke ali povezave, ne glede na to, ali so bili v izdelek vgrajeni ob nakupu, ali nameščeni kasneje. Garant ne jamči, da bo katerakoli programska oprema proizvajalca Xiaomi Technology Co., Ltd ali drugih proizvajalcev ustrezala vašim specifičnim zahtevam, delovala v kombinaciji s katerokoli strojno ali programsko opremo drugih proizvajalcev ali da bo delovanje programov potekalo nemoteno ali brez napak. Garant ne jamči za izgubo podatkov na napravi in ne izdeluje varnostnih kopij na servisu. Svetujemo, da kupec redno izdeluje varnostne kopije.
2. Ta garancija ne krije: a) normalne obrabe izdelka (vključno z obrabo leč fotoaparata, baterije, zaslona in ohišja), b) mehanskih poškodb (npr. poškodb, povzročenih z ostrimi predmeti, zvijanjem, stiskanjem, padci, ipd.), c) napak, poškodb ali škode, povzročene z nepravilno uporabo izdelka, torej ravnanjem v nasprotju z navodili za uporabo, d) napak zaradi dejavnikov, ki so izven razumnega dosega garanta.
3. Ta garancija ne krije okvar oz. napak, ki so nastale zaradi uporabe ali povezovanja izdelka s katerimkoli izdelkom, baterijo, dodatno opremo, programsko opremo in/ali storitvami drugih proizvajalcev in ponudnikov.
4. Ta garancija ne krije okvar oz. napak, ki so nastale zaradi povezovanja aparata z nepravilno nameščeno ali okvarjeno dodatno opremo.
5.Ta garancija ne krije neznatnih odstopanj barvnega zaslona, tj. do največ dve črni in dve barvni piki na razdalji več kot 5 mm.
6.Ta garancija ne krije napak, ki so nastale zaradi uporabe aparata za drug namen od predvidenega, zaradi virusov ali drugih škodljivih programov, zaradi nepooblaščenega dostopanja do storitev, računalniških sistemov ali mrež z Vaše strani ali s strani tretje osebe.
7. Ta garancija ne krije napak, ki so nastale zaradi izpostavljanja baterije kratkemu stiku, če so opazni znaki nepooblaščenega posega (zlomljeni pečati ovoja baterije ali celice baterije), ali če je bila baterija uporabljena v opremi, za katero ni predvidena.
8. Ta garancija ne velja, če je bil aparat izpostavljen mokroti, vlagi, ekstremnim toplotnim oz. drugim pogojem okolja, hitrim spremembam teh pogojev, korozivnim vplivom, oksidaciji, razlitju hrane ali pijače ali vplivom kemičnih sredstev.
9. Ta garancija ne velja, če je izdelek odpiral, spreminjal ali popravljal kdorkoli drug razen servisa (če manjkajo garancijski pečati - garancijske nalepke), če je bil izdelek popravljen z uporabo neodobrenih rezervnih delov ali če so bili kakorkoli odstranjeni, izbrisani, popačeni, spremenjeni ali so nečitljivi serijska številka, IMEI številka ali datumska koda izdelka. Prosimo vas, da pred uveljavljanjem garancije natančno preberite uporabniški priročnik oziroma najprej kontaktirate: servis@smartus.si. Ko se z operaterjem dogovorite za prevzem izdelka ga odpremite dobro zavarovanega s še eno škatlo poleg originala (za varnost izdelka), brez dodatne opreme v kolikor to ni zahtevano s strani naših operaterjev. Ne odgovarjamo za dodatno opremo, ki je bila priložena brez našega zahtevka. Zamenjeno strojno opremo, po končanem popravilu obdržimo v kolikor stranka ne zahteva vrnitev. Po vročitvi popravljenega aparata, zamenjeno opremo ni mogoče več zahtevat. Če bi eden izmed pogojev Garancijskega lista v celoti ali delno bil ali postal neveljaven ali neizvršljiv, to ne vpliva na učinkovitost ali izvedljivost preostalih pogojev. Neveljaven ali neizvedljiv pogoj se nadomesti z učinkovitim ali izvedljivim po zakonodaji, ki se uporablja.

10. Za izdelke kupljene pred 26.1.2023 še vedno velja 45 dnevni rok v katerem mora garant odpraviti napake.

11. Rok v katerem mora garant odpraviti napake se lahko podaljša iz 30 na 45 dni, pri čemer mora garant o tem še pred iztekom prvotnega roka obvestiti potrošnika in mu obenem navesti razloge za njegovo podaljšanje.

Neskladnost blaga

Zahtevki se uporabljajo za blago, kupljeno od 26.1.2023 dalje.

Kdaj gre za neskladnost?

Blago ni skladno s prodajno pogodbo zlasti, kadar (subjektivne zahteve):

- ne ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter nima funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti in drugih lastnosti, kot je zapisano v prodajni pogodbi,

- ni primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal,

- ni dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi,

- ni posodoljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

- ne ustreza namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor,

- ni take kakovosti in ne ustreza opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno,

- ni take količine in nima značilnosti in drugih lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da: 

- za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,

- je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali

- javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga

Blago z digitalnimi elementi je neskladno tudi:

če prodajalec ne zagotovi, da je potrošnik obveščen o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti blaga z digitalnimi elementi, in so mu te posodobitve tudi dobavljene v obdobju:

- ki ga potrošnik lahko razumno pričakuje glede na vrsto in namen blaga in digitalnih elementov ter ob upoštevanju okoliščin in narave pogodbe, kadar prodajna pogodba določa enkratno dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve, ali

- dveh let od dobave blaga z digitalnimi elementi, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, ali

- v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v obdobju, daljšem od dveh let.

Kadar potrošnik v razumnem roku ne namesti posodobitev, dobavljenih v skladu s prejšnjim odstavkom, prodajalec ni odgovoren za neskladnost, ki je posledica samo tega, da ni bila opravljena ustrezna posodobitev, pod pogojem, da:

- je prodajalec obvestil potrošnika o razpoložljivosti posodobitve in posledicah, če je potrošnik ne namesti, ter

- razlog za to, da potrošnik posodobitve ni namestil ali jo je napačno namestil, niso bila pomanjkljiva navodila za namestitev, ki so bila zagotovljena potrošniku.

Postopek in jamčevalni zahtevki v primeru neskladnosti

Obvestilo prodajalcu - notifikacija

Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v trgovino, kjer je bilo blago kupljeno ali pa ga sporoči zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil prodajno pogodbo. Prav tako lahko potrošnik pošlje obvestilo o neskladnosti preko elektronskega naslova: servis@smartus.si

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v 2 mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Potrošnik v obvestilu o neskladnosti natančno opiše neskladnost in prodajalcu omogoči, da stvar pregleda oz. da ga pregleda pooblaščeni servis.

Rok

Prodajalec ne odgovarja za neskladnosti na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine eno leto, odkar je bila stvar dobavljena. Šteje se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pojavi v roku enega leta od dobave blaga.

V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v dveh letih od dobave blaga z digitalnimi elementi.

V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve za obdobje, daljše od dveh let, je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v obdobju, v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev.

STVARNA NAPAKA

Zahtevki se uporabljajo za blago, kupljeno do vključno 25.1.2023

1. Opredelitev stvarne napake

Napaka je stvarna:

- če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

- če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

- če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

- če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

2. Preverjanje primernosti izdelka

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

3. Uveljavitev stvarne napake

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine eno leto, odkar je bila stvar izročena.

Pravico do uveljavitve stvarne napake natančneje opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov. (ZVPot)

KAKO SE STVARNO NAPAKO UVELJAVI?

Za uveljavitev stvarne napake mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje z obrazcem o svoji odločitvi, poslano po pošti ali elektronski pošti na info@smartus.si. V ta namen lahko potrošnik uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec. PDF - Obrazec za uveljavljanje stvarne napake

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov. Potrošnik bo prejel odgovor v osmih (8) dneh.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA REKLAMACIJ

PRIPRAVITE VAŠO DOKUMENTACIJO

Dokumenti potrebni za vložitev zahtevka za uveljavljanje garancije so:
• originalno embalažo ter izdelek z baterijo in polnilcem 
• potrjeni garancijski list in originalni račun, s katerega so jasno razvidni naziv in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa, tip izdelka in IMEI oz. serijska št. aparata 
• izpolnjen obrazec za servis, ki vam ga posredujemo na mail naslov z opisom napake in podpisom kupca 
• Za prevzem izdelka na vaši lokaciji se dogovorite z operaterjem na servis@smartus.si. Ob prejetju artiklov in dokumentacije se podjetje SMARTUS d.o.o. prepriča o pravilni izpolnitvi ter kupcu v zamenjavo pošlje popravljen artikel. Za čas popravila serviser ne nudi nadomestnega aparata oziroma naprave.

SERVISNE STORITVE

Za izdelke, ki jim je potekel garancijski rok ali niso upravičeni do garancije se servisne storitve obračunajo po ceniku: PDF - Cenik Servisnih Storitev, cene se lahko spreminjajo glede na dobavitelja in rok dobave. Servisiramo samo naprave, ki so kupljene preko naše spletne trgovine.

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 30 dneh odstopi od nakupa (določila 82., 83., 94., 95., 96., 97., 98., 126., 135., 152., 156., 157. členi veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22) (v nadaljevanju: »ZVPot-1«).
Odstopni rok poteče v 30 dneh od dne ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje z obrazcem o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe, poslanim po pošti, ali elektronski pošti na info@smartus.si. V ta namen lahko potrošnik uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.  PDF - Obrazec za odstop od pogodbe.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe, kar je 30dni po prejetju blaga na dom.
Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 30 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, razen stroške vračila blaga. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.
Povračilo podjetje izvede na TRR račun kupca z bančnim nakazilom. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.
Potrošnik blago vrne na naslov: SMARTUS d.o.o Industrijska cesta 4, Kromberk, 5000 Nova Gorica, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 30-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Vračilo artiklov brez originalne embalaže ni mogoče.
V kolikor je kupec prejel napačen ali poškodovan izdelek nas mora o tem predhodno obvestiti. Vračila morebitnih stroškov brez predhodne najave ali obvestila kupca ne vračamo.
Če kupec artikel že začne uporabljati ali če pri tehničnih izdelkih posamezne dele odpre ali sestavlja, vračilo artikla ni več možno. Izdelek lahko kupec uporabi le toliko, kolikor je to potrebno za ugotovitev dejanskega stanja.
Če vam je bil artikel že dostavljen, vi pa odstopate od pogodbe, ga je potrebno vrniti nepoškodovanega, z originalno embalažo in v nespremenjeni količini.
Vidne sledi uporabe (prah, dlake, praske, madeži, umazanija) niso primerne za odstop od pogodbe, ker so higiensko oporečne, pri rokovanju z izdelkom lahko pride do poškodb in prask, predvsem izdelkov, ki imajo lakirane črne površine (monitorji, LCD televizorji ...), nepazljivo odstranjevanje zaščitnih folij in materialov lahko povzroči poškodbe na izdelku (temne lakirane površine).
Artikel vrnite z računom ter z obrazcem o odstopu od pogodbe na naslov SMARTUS d.o.o., Industrijska cesta 4, Kromberk, 5000 Nova Gorica.
Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.
Kupnino vam bomo vrnili po vračilu blaga v roku 14 delovnih dneh na vaš bančni račun. Prosimo, da nam sporočite pisno vaš  transakcijski račun IBAN na info@smartus.si.

POŠKODBA PAKETA

V primeru vidne poškodbe paketa ob dostavi, paket odklonite in zahtevajte zapisnik. Pokličite nas ali pišite nam na info@smartus.si. Paket se bo vrnil k nam, mi pa vam bomo čim prej poslali novega.

PROMOCIJSKE KODE UGODNOSTI

Naše kupce želimo ob posebnih priložnostih razveseliti z dodatnimi popusti. V ta namen jim preko e-novic pošljemo promocijsko kodo, s katero lahko prihranijo 5 EUR 10 EUR, 15 EUR pri končni ceni. Ko dodate želeni artikel v košarico kliknite na »Poglej košarico« ter spodaj levo pod KUPON (KODA ZA POPUST) vnesite kodo. Popust se prikaže takoj. Promocijski kuponi so časovno omejeni, datum veljavnosti je izrečno napisan v sporočilu.

E-NOVICE

Ob prijavi na e-novice uporabnik vnaprej soglaša z občasnim prejemanjem novih ponudb, reklamnega materiala, promocijskih akcij ter kod ugodnosti. SMARTUS d.o.o. se obvezuje, da e-naslova vpisanih strank ne bo na noben način zlorabil. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja e-novic s klikom na povezavo v spodnjem delu e-novice.

ARHIVIRANJE POGODBE

Sklenjena pogodba med naročnikom in prodajalcem in kopije računov se arhivirajo na sedežu podjetja SMARTUS d.o.o., Industrijska cesta 4, Kromberk, 5000 Nova Gorica. Kupec lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti. Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Uredba Evropske unije o varovanju osebnih podatkov – General Data Protection Regulation (GDPR)

S 25.5.2018 stopa v veljavo Uredba, ki izboljšuje varstvo osebnih podatkov. Pri SMARTUS d.o.o.. se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, prenovljena zakonodaja je še dodaten kamenček v mozaiku, da bodo osebni podatki naših kupcev varno hranjeni in obravnavani.

V nadaljevanju vam želimo predstaviti, kako bo Uredba vplivala na ravnanje z vašimi osebnimi podatki, kako bomo v SMARTUS poskrbeli za njihovo obravnavo in kaj so prednosti nove Uredbe.

Kaj pomeni GDPR za posameznika in kaj za podjetja, ki obdelujejo osebne podatke?

Nova Uredba določa, da bo posameznik moral podati izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Ob tem mu bo moral obdelovalec podatkov omogočiti:

 •  Vpogled in nadzor nad stanjem privolitev.
 •  Možnost popravka stanja privolitev.
 •  Izbris in prepoved obdelave podatkov.
 •  Prenos podatkov na drugo podjetje.
 •  Možnost obveščanja o obdelavah podatkov.
 •  Izrecne in jasne privolitve za kaj podjetje podatke uporablja.

Obdelovalec podatkov bo moral ob namenu obdelave navesti tudi rok do katerega bo hranil podatke za posamezno aktivnost oziroma navesti, da se podatki hranijo do preklica.

Nova splošna uredba velja za vsa podjetja, ki uporabljajo ali kakorkoli obdelujejo osebne podatke državljanov EU. Splošna uredba postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa bodo v Sloveniji urejena tudi v novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Kako smo v SMARTUS d.o.o. poskrbeli za varstvo osebnih podatkov?

V SMARTUS d.o.o. se zavedamo, da je zasebnost ključna za dolgoročen odnos. Osebne podatke obravnavamo v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti podjetja. Vsak kupec bo imel vpogled v lasten seznam privolitev in soglasij, ki ga bo lahko kadarkoli sam spreminjal. Poleg zgoraj navedenih zakonsko predpisanih pravic, smo v SMARTUS d.o.o. ločili pooblaščeno osebo, ki bo skrbela izključno za upoštevanje predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Za dodatna vprašanja nam lahko pošljete sporočilo na info@smartus.si 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je gospod GUO QIBING, ponudnik spletnega gostovanja: softlayer, ki se nahaja na Nizozemskem.

Dostop do vaših podatkov in soglasij:

Do vaših podatkov lahko dostopa v razdelku oj uporabniški račun -> moji podatki, v kolikor želite izbris vaših osebnih podatkov nas kontaktirajte preko povezave, ki je navedena v tovrstnem razdelku.

PRITOŽBE IN SPORI

V primeru nesporazuma in pritožbe se določi osebo s katero se kupec v primeru težav poveže telefonsko, po elektronski pošti na info@smartus.si ali pisno. Postopek je zaupne narave. Zaradi nesorazmernosti stroškov pri reševanju spora na sodišču in ekonomsko vrednostjo zahtevka, si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh rešiti spor sporazumno z najnižjimi možnimi stroški za obe strani.

Pravno opozorilo ponudnika v zvezi z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov:

Na podlagi 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (nadalje: ZIsRPS) kot ponudnik obveščamo potencialne stranke, ki so potrošniki (fizične osebe, ki pridobivajo ali uporabljajo blago in storitve za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti), da ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (nadalje: IRPS) kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z ZIsRPS.
Besedilo Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov je dostopno na: https://www.uradni-list.si
SMARTUS d.o.o. ki kot ponudnik blaga omogoča spletno trgovino na območju Republike Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS):

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Spremljanje obiska stranke in beleženje podatkov (neosebni podatki):
Spletna trogovina Smartus.si beleži podatke o obiskanosti trgovine (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletnem mestu, obiskane strani, obiskane podstrani) Te informacije uporabljamo za merjenje obiskanosti našega spletnega mesta in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Podatki obiskovalcev niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

Z vstopom na spletno stran Smartus.si soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

Prepovedano je vsakršno kopiranje vsebin te spletne strani v komercialne ali v nekomercialne namene, brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja podjetja SMARTUS d.o.o.. Pridružujemo si pravico, da izstavimo račun v višini 3.000,00€ za vsak posamezni skopiran tekst (opis izdelka, navodila za uporabo, izjavo o skladnosti DOC, objavo na blogu) oz. vsak URL.