Pravila nagradne igre "Smartus se predstavi"

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre "Smartus se predstavi" je Imedia GSM d.o.o, Prvomajska ulica 39, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka 11. marca 2022 od 10.00 do 18.00 na predstavitvenem dogodku spletne trgovine Smartus.si v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in Googla in ni povezana s Facebookom in Googlom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki bodo izpolnili navodila, ki jih nagradna igra zahteva.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Imedia GSM d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

 Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da na razstavnem mestu iz bobna za nagrade izžrebajo srečko, na kateri je navedna nagrada. V kolikor je udeleženec v nagradni igri prejel kupon s popustom ga lahko izkoristi v spletni trgovini www.smartus.si, kupon je mogoče unovčiti do 18.3.2022 do 23.59 ure in ni združljiv z ostalimi popusti in akcijami na spletni strani.  V primeru, da je nagrajenec prejel praktično nagrado,  jo prevzame na dogodku samem. Praktičnih nagrad organizator ne bo pošiljal po pošti.  Nagradna igra poteka na dan 11.3.2022.

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime s katerim so sodelovali v nagradni igri, na strani nagradne igre in Facebook strani https://www.facebook.com/smartusSLO .

4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo znani takoj po končanem žrebu, na dan prireditve 11.3.2022.  Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca v roku sedem (7) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke : elektronski naslov za uporabniški račun na spletni trgovini https://www.smartus.si/, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. 

Posredovanje vseh teh podatkov na mail naslov info@smartus.si je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrade:

IZDELEK ALI STORITEV

KOLIČINA

KUPON - 50%

5

KUPON - 30%

10

KUPON - 20%

15

KUPON - 15%

20

KUPON - 10%

20

KUPON - 5%

30

JIMMY Sonic Electric Toothbrush T6

5

IMILAB Smart Watch W12, Black

3

Xiaomi Bluetooth Pametna Tehtnica

3

Mi True Wireless Earbuds Basic 2

3

Router Mi Wifi Range Extender AC1200

3

Nagrade prevzamejo dobitniki na samem dogodku 11.3.2022, kupone pa je možno vnovčiti v spletni trgovini www.smartus.si do 18.3.2022 do 23.59 ure. 

5. Davki in akontacija dohodnine

Udeleženci nagradnega natečaja so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrado plača organizator igre, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju nagradne igre dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, davčno izpostavo, svojo davčno številko). Organizator nagradne igre bo nagrajencu preko e-pošte poslal obrazec, ki ga je potrebno pravilno izpolnjenega ter originalno podpisanega poslati nazaj na naslov organizatorja nagradne igre v roku 7 delovnih dni od prejema obrazca. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če originalno podpisan obrazec z izpolnjeno davčno številko nagrajenca ne bo poslan pravočasno, se nagrada ne bo podelila. Nagrajenec se strinja in je seznanjen s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami.

6. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne trgovine in družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.